Είμαστε πολύ instagrammable

Τετ 24 Ιουλίου 2019

Προφανώς είμαστε πολύ instagrammable, η @tinaki_mm το αποδεικνύει! Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μας για τη δημιουργία αυτών των πιάτων (εκτιμούμε όμως την προσοχή) - στην τοποθεσία Madame PhúManChú.