Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 10:05

Είμαστε πολύ instagrammable

Προφανώς είμαστε πολύ instagrammable, η @tinaki_mm το αποδεικνύει! Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μας για τη δημιουργία αυτών των πιάτων (εκτιμούμε όμως την προσοχή) - στην τοποθεσία Madame PhúManChú.

that was never our intention when creating those dishes (we do appreciate the attention though) — στην τοποθεσία Madame PhúManChú.